เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเรา

เรือขุดหัวสว่าน / CUTTER SUCTION

เรือขุดแคลมเชลล์ / GRAB DREDGING

เรือบรรทุกเปิดท้อง / HOPPER BARGE

BARGE BACKHOE

เรือลากจูง / TUG BOAT

เรือพี่เลี้ยง / TENDER BOAT

รถแบคโฮ / BACKHOE LOADER