ผลงานของเรา

งานด้านการกู้เรือ

59867
59867

press to zoom
59862
59862

press to zoom
55928
55928

press to zoom
59867
59867

press to zoom
1/12

กู้เรือ ว.พรทิพย์และสินค้าปูนซีเมนต์ และกระเบื้อง

11
11

press to zoom
12
12

press to zoom
14
14

press to zoom
11
11

press to zoom
1/4

กู้เรือ  S. SARANYA

21
21

press to zoom
22
22

press to zoom
24
24

press to zoom
21
21

press to zoom
1/4

กู้เรือ  B.P.L. 11

32
32

press to zoom
31
31

press to zoom
34
34

press to zoom
32
32

press to zoom
1/4

กู้เรือ  PHUMIRATTANAWA 1

งานด้านการวางท่อ

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
5
5

press to zoom
1
1

press to zoom
1/5

โครงการ  : วางท่อประปาลอดใต้ทะเลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย

สถานที่    :  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ผู้ว่าจ้าง   :  การประปาส่วนภูมิภาค

มูลค่างาน : 

11
11

press to zoom
12
12

press to zoom
15
15

press to zoom
11
11

press to zoom
1/5

โครงการ  :  UNDERWATER INSTALL THE HDPE DIA.1400 MM.

สถานที่    :  จังหวัด นครศรีธรรมราช

ผู้ว่าจ้าง   :   THAI FISHERIES DEPARTMENT

มูลค่างาน  : 

งานด้านการขุดลอก

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
4
4

press to zoom
1
1

press to zoom
1/4

โครงการ  :  ขุดลอกดินหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 2 D

สถานที่    :  จังหวัด สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง   :   บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด

มูลค่างาน  : 

11
11

press to zoom
12
12

press to zoom
15
15

press to zoom
11
11

press to zoom
1/5

โครงการ  :  ขุดลอกดินหน้าท่าเทียบเรือ (ท่าเรอ 1,ท่าเรือ 2 และท่าเรือ 3)

สถานที่    :  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าจ้าง   :   บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

มูลค่างาน  : 

21
21

press to zoom
22
22

press to zoom
24
24

press to zoom
21
21

press to zoom
1/4

โครงการ  :  ขุดลอกดินหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 1 C (ด้านเหนือ) (BMTP)

สถานที่    :  จังหวัด สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง   :  บริษัท บีเอ็มที แปซิฟิค จำกัด

มูลค่างาน  : 

31
31

press to zoom
32
32

press to zoom
36
36

press to zoom
31
31

press to zoom
1/6

โครงการ  :  ขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือแม่น้าป่าสัก

สถานที่    :  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าจ้าง   :   บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จากัด

มูลค่างาน  :