บริการต่างๆของเรา ทั้งทางบกและในทะเล

- งานสำรวจ, ออกแบบ และงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ

- งานกู้เรือ, งานรื้อถอนใต้น้ำ และงานประดาน้ำอื่นๆ

- งานวางท่อใต้น้ำทุกชนิด และสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

- งานขุดลอกร่องน้ำ, หน้าท่าเทียบเรือ ทั้งในแม่น้ำและทะเล

- งานขนถ่ายสินค้าทั้งทางบก, ทางน้ำ ในประเทศและต่างประเทศ

- งานเชื่อมใต้น้ำ และงานตัดเหล็กใต้น้ำ

- งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานคอนกรีต และงานโลหะ

- งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ระบบท่อรับ และท่อส่งทุกระบบ

- ให้คำปรึกษา การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ (งานก่อสร้างในน้ำ)

ตัวอย่างบริการของเรา

6
6

press to zoom
5
5

press to zoom
1
1

press to zoom
6
6

press to zoom
1/6

งานกู้เรือ

5
5

press to zoom
2
2

press to zoom
10
10

press to zoom
5
5

press to zoom
1/9

งานขุดลอก

1
1

press to zoom
3
3

press to zoom
10
10

press to zoom
1
1

press to zoom
1/10

งานวางท่อใต้น้ำ

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
6
6

press to zoom
1
1

press to zoom
1/6

งานบ่อล้างทราย